PSM I i II stopnia
im. I. Paderewskiego
w Cieszynie

43 - 400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3

tel./fax 033 852 01 38
tel. 033 851 28 77
e-mail: psmcieszyn@ox.pl
www.psmcieszyn.ox.pl
Jubileusz 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Cieszynie

Patronat Honorowy:
zobacz

Honorowy Komitet Organizacyjny
zobacz

Komitet Organizacyjny
zobacz
Terminarz imprez jubileuszowych

Rezerwacja i zamówienia

Subskrypcja

Rezerwacja i zamówienia

1. Imię i nazwisko (panie prosimy o podanie nazwiska panieńskiego)
2. Ukończona szkoła (I stopień, II stopień)
3. Rok ukończenia
4. Adres do korespondencji
5. Telefon/fax
6. e-mail
7. Inne informacje, które absolwent chce podać do wiadomości organizatorów
8. Informacje o dokonanej wpłace [?]


9. Załączam dowód wpłaty na kwotę .....[?]
10. Data
 Patronat medialny:

Portal Śląska Cieszyńskiego

Współorganizatorzy:

Firma Optimal